Novigrad zidine

Venecijansko naslijeđe - grad opasan zidinama

Stara jezgra Novigrada nekoć je bila u cijelosti opasana obrambenim zidinama, a danas su očuvani tek dijelovi. Fortifikacija je podignuta u 13. stoljeću, dolaskom mletačkih vlasti. Naime, u turbulentnim vremenima borbe moćnih talijanskih luka Venecije i Genove za prevlast na Jadranu, i Novigrad je 1270. godine bio primoran konačno priznati vlast Venecije, nakon čega je započelo sustavno utvrđivanje grada.

Priča o novigradskim zidinama

Novigradske zidine su rezultat mukotrpnog rada domaćih majstora koji su na svoj arhaični, starinski način podizali i popravljali visoke bedeme, građene od priklesanog lomljenca. Vršni pojas zidina izveden u obliku zupčastog kruništa (merlatura) tipično je obilježje srednjovjekovne obrambene arhitekture.

Nakon izgradnje, pojas bedema u više je navrata obnavljan te ojačavan okruglim renesansnim kulama. Iz ranijeg razdoblja potječe pak četverokutna kula sačuvana uz gradska vrata koja su nekad bila glavni ulaz u Novigrad.

Postoje i pretpostavke da su srednjovjekovne zidine podignute na mnogo starijim, antičkim temeljima. Najnovija rekonstrukcija zidina rađena je tijekom 2004. i 2005. godine kada su obnovljeni dijelovi u ulici Prolaz Venecije te obalni potez kraj parka.

Moj itinerar

Dodaj u Moj itinerar

- stavka / stavki u itineraru

Pogledaj Moj itinerar

Pronađi smještaj


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i slati ćemo vam obavijesti o događanjima i posebnim ponudama…

Prijava nije uspijela. Unesite valjanu e-mail adresu i prihvatite policu privatnosti.