Stara Savudrija: tragovima antičke luke

Najveća i najvažnija antička luka na hrvatskom Jadranu nalazila se u Savudriji, na krajnjem sjeverozapadu Istre. Ova je luka bila dovoljno duboka za velike brodove, a zbog svog je položaja predstavljala zadnje sigurno utočište na plovidbenoj ruti prema Akvileji, nekadašnjoj rimskoj vojnoj koloniji.

U rimsko doba luku su štitila dva simetrično izgrađena lukobrana na zapadnom kraju uvale. Sjeverni lukobran obnovljen je 1996., a na njemu se danas nalazi svjetionik.

U savudrijskoj uvali danas je smješteno nekoliko stambenih zgrada u nizu. Tu je i župna crkva sv. Ivana Evanđelista (10.-11.st.) obnovljena 1826., a posebno zanimljiv urbani element je monumentalna gradska špina iz prve polovice 20. st. smještena na ulazu u naselje.

Tajna iza imena Salvore

Prema legendi, Savudrija je dobila ime po sinu njemačkog cara Friedrika I. Barbarosse, koji se 1177. za vrijeme pomorske bitke protiv ujedinjene flote pape Aleksandra III. kod Savudrije pokušao sakriti u jednu cisternu. Iz talijanskog izraza Salvo re, što u prijevodu znači Spašen kralj, nastao je toponim Salvore – Savudrija.

Stancija grande ili Villa Cesare

Nedaleko od luke Savudrija nalazi se Stancija grande odnosno Villa Cesare, pravi dragulj istarske ladanjske arhitekture 19. st. Izgrađena za piranskog plemića Angela Fabrisa radi pokretanja uzgoja dudova svilca, stancija je nakon 1877. obnovljena i nadograđena za drugog vlasnika, tršćanskog industrijalca Carla Cesarea. Stancija se sastoji od velike palače s tornjem te gospodarskih objekata koji su danas većinom u ruševnom stanju. Kompleks ladanjske palače upisan je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske na Listu zaštićenih kulturnih dobara.

Moj itinerar

Dodaj u Moj itinerar

- stavka / stavki u itineraru

Pogledaj Moj itinerar

Pronađi smještaj


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i slati ćemo vam obavijesti o događanjima i posebnim ponudama…

Prijava nije uspijela. Unesite valjanu e-mail adresu i prihvatite policu privatnosti.